Jak wyjść z zadłużenia

Długi mogą przytrafić się w różnych momentach życia. Jest to temat trudny, drażliwy, dotyczący wielu sfer życia. Długi powstają bardzo często w  trudnych momentach życiowych. Spłata długów jest ogromnym obciążeniem dla finansów domu, wpływa na życie dłużnika i rodziny.  Wiąże się z zmniejszeniem stopy życiowej, konfliktami z najbliższymi i długotrwałym Read More