Pisanie prac doktorskich

Praca doktorska stanowi z jednej strony zakończenie wieloletnich zainteresowań daną dziedziną nauki, z drugiej strony jest wstępem do kariery naukowej.  Praca doktorska jest przygotowywana w trakcie studiów doktoranckich i jest dowodem wiedzy i umiejętności badawczych doktoranta. Wymaga poszukiwania danych, opracowania źródeł, badań naukowych, umiejętności korzystania z materiałów naukowych w językach Read More