Program księgowy

Celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku. Każdy przedsiębiorca musi prowadzić spis swoich finansów, to znaczy rejestrować koszty i zyski oraz rozliczać się z urzędem skarbowych. Najłatwiejszą formą rejestrowania finansów firmowych jest księga przychodów i rozchodów. Książka podatkowa  polecana jest głównie dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla spółek Read More