Śląsk przewóz osób

Transport ludzi i rzeczy  produktów jest ważną  rzeczą punktu widzenia gospodarki i życia ludzi.   Działalność  przewozowa  regulowana  jest  wieloma przepisami. Transport osób wymaga  zdobycia  właściwych licencji i zezwoleń, w zależności od używanych środków transportu oraz zakresu i rodzaju  oferowanych  usług. Szefowie  kierujący firmą transportową nie mogą być skazani prawomocnym Read More