Jak wyjść z zadłużenia

Długi mogą przytrafić się w różnych momentach życia. Jest to temat trudny, drażliwy, dotyczący wielu sfer życia. Długi powstają bardzo często w  trudnych momentach życiowych.

Spłata długów jest ogromnym obciążeniem dla finansów domu, wpływa na życie dłużnika i rodziny.  Wiąże się z zmniejszeniem stopy życiowej, konfliktami z najbliższymi i długotrwałym stresem.  Panuje  w społeczeństwie przekonanie, że długi trzeba spłać, a oddawanie wierzytelności jest sprawą honorową. Co zrobić w sytuacji,  kiedy ciągnące się od dłuższego czasu problemy finansowe powodują dalsze zadłużanie się i na spłatę długów nie ma gotówki? Sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się bez wyjścia. Pojawia się oskarżanie siebie, zadawanie sobie pytań: czy gdyby nie dane wydarzenie, to nie byłoby problemów z długami? Sytuacja staje się dramatyczna kiedy pensję zajmuje komornik – to nawet 50% wynagrodzenia, w przypadku alimentów 60%. Pieniędzy do życia zostaje bardzo mało, a przecież rachunki i inne wydatki nie maleją.

Jak wyjść z długów w takiej sytuacji?

Skarga na czynności komornika jest bezsensu, ponieważ komornik jest pracownikiem sądu i sądy zazwyczaj przyznają rację komornikowi. Nie wolno doprowadzić do pojawienia się komornika.  Należy pamiętać komornik wkracza dopiero po wydaniu wyroku sądu z klauzulą wykonalności. Nie jest tak, że wierzyciel, np.: firma X może zanieść zaległą wierzytelność do komornika. W momencie pojawienia się pierwszego zawiadomienia o długu  trzeba skontaktować z wierzycielem w celu omówienia sposobu spłaty długu.

Pierwotni wierzyciele, czyli firmy, u których zalega się z płatnością sprzedają długi firmom windykacyjnym, które próbują ściągnąć  od dłużnika  należność.

Jest to powszechna i zgodna  z prawem działalność. Sprzedanie zobowiązania firmie windykacyjnej powoduje kolejne koszty i podnosi groźbę oddania sprawy do sądu, którym jest bardzo często jest e-sąd. Jak pozbyć się długu, kiedy jest na etapie firmy windykacyjnej? Rozwiązaniem jest ustalić harmonogram spłaty i przelewać pieniądze na  raty. Zanim przystąpi się do spłaty długów należy zażądać od firmy windykacyjnej przesłania dokumentów stwierdzających dług. Firmy windykacyjne bardzo często nie mają dokumentów na potwierdzenie {długów|zadłużenia|, więc niczego nie mogą ściągać. Batalię wygrywa dłużnik. O dokumenty długów należy zadbać. To jedyna ochrona przed  ponownym spłacaniem długów, które zostały spłacone. obrót długami to wolna amerykanka i wiele osób nawet kilkakrotnie spłaca ten sam dług, bo otrzymują zawiadomienia od różnych firm windykacyjnych. Ważną informacją  z tematu: jak wyjść z zadłużenia jest kwestia przedawnienia długu.

Przedawnionych długów nie można ściągać za pomocą komornika, ani oddawać do sądu. W Polsce praktyka jest inna i na przedawnionych długach robi się olbrzymie interesy korzystając z niewiedzy dłużników. Sądy nie sprawdzają, czy dług jest przedawniony, wydają sądowe nakazy zapłaty z taśmowo. Teoretycznie można się odwołać od wyroku sądu do 14 dni od uprawomocnienia się decyzji sądu. W praktyce dokumenty o sądowym nakazie zapłaty otrzymuje się od komornika dawno po terminie odwołania Skargi na czynność komornika to kolejne koszty.

W Polsce dłużnik jest w praktyce pozbawiony prawa do obrony, jest traktowany przez sądy gorzej niż przestępca  Firmy windykacyjne często nadużywają swojej pozycji: nachodzą i  szantażują dłużnika. W takiej sytuacji dłużnik złożyć przeciwko wierzycielowi zawiadomienie o przestępstwie , na podstawie artykułu 191 § 2 kodeksu karnego: „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.  Firmy windykacyjne mają prawnej możliwości ściągania długów.

Dopiero kiedy firma przedstawi dokumenty długu i ma podstawę prawą do wniesienia sprawy na drogę sądową, dłużnik powinien porozumieć się z   firmą windykacyjną i wyjść z długów.  Odpowiedź na pytanie: jak szybko wyjść z długów brzmi: należy znać swoje prawa i podjąć dodatkową pracę ,aby zarobić środki na spłatę długów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

Tagi: