Psychotesty Trzebnica

Przyjęcie do nowej pracy w niektórych zawodach uzależnione jest od rezultatów badań lekarskich. Pracownicy mają obowiązek zaliczyć różnorodne badania w zależności od wymogów stanowiska na które kandydują. Podczas wykonywania pracy muszą co pewien czas przechodzić badania kontrolne.

Wśród wymaganych badań są psychotesty.  Badania psychotechniczne wykonywane są  według wytycznych zamieszczonych w następujących aktach prawnych: „Ustawą o kierujących pojazdami z  5 stycznia 2011 roku”, „Ustawą prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku oraz „Ustawą o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku”. Następnymi aktami prawnymi na podstawie których odbywają się psychotesty Trzebnica są:  „Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r.”,Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z dnia 28 maja 1996r., a także  „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.” Badania psychologiczne Trzebnica dotyczą kilkunastu grup zawodowych:  kierowców, kierowców zawodowych i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na to stanowisko, motorniczych i kandydatów na motorniczych, pracowników użytkujących samochód służbowy, operatorów wózków widłowych, operatorów dźwigów, koparek, ładowarek, suwnic, maszyn drogowych, podnośników, kierowców którzy chcą odzyskać prawo jazdy.

Obowiązkowe badania psychologiczne muszą zaliczyć kierujący samochodami, którzy zostali na nie skierowani z powodu jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, spowodowania niebezpiecznego zdarzenia drogowego w stanie nietrzeźwym, przekroczenia dopuszczalnej ilości punktów karnych.

Psychotesty powinny zrobić osoby, które pracują w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, np.: nauczyciele, pielęgniarki, prawnicy.  Do badania trzeba przygotować się. Należy  być wyspanym i najedzonym.  W ciągu 48 godzin poprzedzających badanie nie należy spożywać napojów alkoholowych i zażywać środków psychotropowych.  Osoby przeziębione, chore, zmęczone, niewyspane powinny powiedzieć o tym psychologowi i zmienić termin. Większość osób bez problemu przechodzi badanie psychotechniczne.  Nie jest ono skomplikowane. Składa się z dwóch części. Pierwszą z nich są testy psychologiczne, składające się z: badania predyspozycji osobowościowych, badania uwagi, sprawności intelektualnej i odporności na stres. kolejną część stanowią testy sprawności psychoruchowej, składające się z: badania szybkości ruchowej, badania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-przestrzennej, badanie widzenia przestrzennego,  badania umiejętności widzenia po zmroku i po oślepieniu ostrym światłem, badania zdolności oceny prędkości.

W ofercie są także badania psychologiczne na dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Medycyna pracy Trzebnica  posiada bezpłatne miejsca parkingowe , co podnosi poziom obsługi pacjentów.

Na badanie należy wziąć: dowód tożsamości,  prawo jazdy (w przypadku kierowców, o ile nie zostało zabrane), skierowanie i okulary. W trakcie badania trzeba spełniać polecenia psychologa, słuchać uważnie prowadzącego badanie. Nie powinno się denerwować- teksty psychologiczne nie nie mają na celu odebrania uprawnień zawodowych, tylko sprawdzają predyspozycje psychologiczne.

Pracodawcy powinni wysyłać pracowników na testy psychologiczne. Obligują ich do tego przepisy prawne, warunki ubezpieczenia pracowników i względy bezpieczeństwa. Testy psychologiczne to istotna informacja dla pracowników –pokazują mocne i słabe strony w zakresie wykonywanej pracy. Koszt badań badań psychologicznych dla poszczególnych grup zawodowych to ceny ustawowe, więc nie może być mowy o żadnych rabatach, czy specjalnych promocjach. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę koszty badań psychologicznych opłaca pracodawca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Posted by: admin on

Tagi: