Program księgowy

Program księgowy

Celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku.

Każdy przedsiębiorca musi prowadzić spis swoich finansów, to znaczy rejestrować koszty i zyski oraz rozliczać się z urzędem skarbowych. Najłatwiejszą formą rejestrowania finansów firmowych jest księga przychodów i rozchodów. Książka podatkowa  polecana jest głównie dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, których przychody z sprzedaży towarów, produktów ulg operacji finansowych za poprzedni rok nie osiągnęły sumy dwóch milionów euro. Ujmuje się w niej: dochody ze sprzedaży, zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży oraz z koszty uboczne związane z tymi zakupami, wydatki takie jak: pensje, zarówno w pieniądzach, jak i w naturze, a także pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzeniem firmy.

Od  kwietnia 2016 roku zapisuje się w tym dokumencie koszty prac badawczo-rozwojowych. Książka przychodów i rozchodów powinna zostać założona 1 stycznia lub w dniu  w pierwszym dniu funkcjonowania firmy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zdecydować się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które ma  coraz więcej zwolenników. Aby elektroniczna książka przychodów i rozchodów była uznana za prawidłową musi spełniać parę warunków: instrukcja musi zawierać wszystkie informacje dotyczące obsługi programu komputerowego.

Program księgowy musi zapewniać natychmiastowy wgląd w treść wprowadzanych zapisów oraz umożliwić wydruk zapisanych danych w porządku chronologicznym zgodnie ze wzorem księgi. Dane muszą być przechowywane na nośnikach danych w sposób chroniący je przed zniszczeniem, zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich zmianą w sposób nieuprawniony. Powyższe warunki spełnia większość obecnych na rynku programów księgowych dla obsługi małych i średnich firm. Programy zawierają dodatkowo moduły płacowe i zusowskie, środki trwałe, VAT i kilometrówkę.

Programy można konfigurować przystosowując do warunków firmy. Program księgowy jest cały czas aktualizowany|, dzięki czemu użytkownicy mają gwarancję, ze jest zgodny z obecnym prawem i zawiera wszystkie nowelizacje przepisów prawnych.

Elektroniczna książka podatkowa ułatwia wyliczenie kwartalnej lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Umożliwia prowadzenie kontroli terminów dla wykonania korekt kosztów wypracowywanych przychodów oraz masową obsługę korekt.  Dokumenty dotyczące przeprowadzonej korekty można wydrukować. Zdaniem przedsiębiorców szczególnie pomocny jest moduł dotyczący podatku VAT od sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i usług.

Program tworzy odpowiednie deklaracje podatkowe z uwzględnieniem różnego źródła dochodów, sporządza przelewy do urzędu skarbowego, nadzoruje wykonanie korekty VAT od 150 dni od niezapłacenia, obsługuje e-deklaracje VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) jako załącznik do deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z możliwością jej wydruku.

Program ma moduł  fakturowania, tzn: tworzy i wystawia faktury, faktury masowe, dokumenty korygujące rachunki, faktury dla nie-vatowców oraz cenniki. Automatycznie pobiera kursy walut dla cen w walutach obcych. Wystawia faktury także w języku angielskim i niemieckim. Książka przychodów i rozchodów posiada moduł płacowy niezbędny do rozliczenia pensji.  Za jego pomocą można wyliczyć wynagrodzenia na podstawie różnych umów, obliczyć pensję za czas zwolnienia lekarskiego i inne świadczenia oraz automatycznie przekazywać na konta wynagrodzenia. Korzystając tego programu można wystawić deklaracje ZUS i je wydrukować.

Program zawiera wszystkie wzory umów dotyczących zatrudnienia, rachunki do umów o dzieło, zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach, świadectwa pracy, wypowiedzenia. Zawiera również listy płac, deklaracje podatkowe oraz dokumentację związaną z delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Innymi słowy to kompleksowa obsługa księgowa firmy.