Program PIT 37

Program PIT 37

Podatków nie lubimy, ale i tak płacimy wszyscy.

Odprowadza je pracodawca, są wliczane w ceny  towarów, usług i nieruchomości.  Cechą podatków jest ich przymusowość i powszechność.  Ze swojego wyboru mamy prawo odpisać jeden procent podatków na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Takie organizacje zajmują się organizowaniem różnego rodzaju pomocy. Pomagają zwierzętom, małoletnim i dorosłym, walczą z ubóstwem, przemocą i dyskryminacją. Od stycznia do 30 kwietnia obywatele uzyskujący dochody mają zadanie rozliczenia się z podatku z urzędami skarbowymi. Formularze deklaracji podatkowych zależą od rodzaju wykonywanej pracy lub prowadzonej  działalności gospodarczej. PIT 37 wypełniają podatnicy pracujący na umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. PIT 37 wypełniają także osoby otrzymujące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłki macierzyńskie, chorobowe, renty, emerytury oraz bezrobotni otrzymujący zasiłki z Urzędu Pracy.

Ważne jest poprawne wypełnienie i terminowe dostarczenie deklaracji.  Na zapominalskich lub osoby, które zrobiły błędy w wypisywaniu PIT-u 37 czekają konsekwencje skarbowe.

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji  można wypełnić PIT 37 za pomocą profesjonalnych programów lub korzystając z pomocy biur podatkowych.  Jednym z takich programów jest program PIT37. Wypełnianie PIT-u jest najczęściej stresujące i czasochłonne. Jest sporo liczenia i obawa  kosztownej pomyłki.  Poza tym przepisy podatkowe mają różną wyjątki, są pisane skomplikowanym językiem i  nie są prostą lekturą. Dla wielu podatników reguły rozliczania podatków są kompletnie niezrozumiałe. Nie są pewni, co i w jakiej wysokości można odliczyć od podatku.  Z programem PIT37 znikają wszystkie wcześniejsze obawy- PIT wypełnia się 5 minut i wypełniający ma gwarancję, że  obliczenia są poprawnie policzone.

Można zanieść PIT z uczuciem spokoju i ulgi.  Korzystając z tego narzędzia do wyliczania podatków rozliczy się osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy pracująca na umowę zlecenie, samotny rodzic, emeryt, osoba mająca dochody z zagranicy, najmu nieruchomości.  Program zawiera  unikalne metody wprowadzania kontroli danych oraz system ograniczania kwot możliwych odpisów od dochodu i podatku.

Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania, nadać pocztą lub wysłać internetem. Rozliczanie podatku z programem PIT37 rozpoczyna się od starannej analizy źródeł dochodu za ubiegły rok. Liczy się cały uzyskany dochód- zarówno podstawowy z umowy o pracę, renty lub emerytury, jak i umowy o dzieło i umowy zlecenie, ze sprzedaży nieruchomości lub firmy. Źródła dochodu są niezwykle istotne przy ustalaniu rodzaju PIT-u. Następnym krokiem jest przygotowanie wszystkich dokumentów  potwierdzających osiągnięte dochody i zapłacone podatki, typu np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R. Organy je wydające muszą je wysłać do końca lutego roku następnego. Przy  prowadzeniu  działalności gospodarczej  dokumentem stwierdzającym dochody jest  Książka Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencja Przychodów).

Przydadzą się  kwoty przychodów i ewentualnych kosztów, ale i wielkość zapłaconych do tej pory zaliczek na podatek, czy też składek społecznych i zdrowotnych.  Małżonkowie muszą zdecydować, czy zeznanie podatkowe PIT37 będą składać razem, czy osobno oraz czy doliczyć do zeznania małoletnie dzieci. Warto pamiętać, że istnieją ulgi podatkowe, np.: na dzieci, rehabilitację, ulga budowlana i na internet.  Aby z nich skorzystać należy zebrać wszelakie dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu PIT37 i rozliczenie się z podatku. Podatnik, który wysyła zeznanie pocztą powinien pamiętać o wypełnieniu druku :” potwierdzenie nadania”. Składając PIT 37 w urzędzie skarbowym otrzymuje się stempel potwierdzający datę jego złożenia.. Zeznanie należy trzymać w szufladzie przez 5 lat. To samo dotyczy potwierdzeń wysłania zeznania. Należy dotrzymać terminu złożenia zeznania podatkowego. PIT dostarczony 30 kwietnia o 23:59 będzie dokumentem złożonym w wyznaczonym czasie.